Hrušov

Text hesla

Hrušov — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v južnej časti Krupinskej planiny, 349 m n. m.; 837 obyvateľov (2019). Početné laznícke osídlenie.

Písomne doložená 1285 ako Huruso, 1321 Hursou, 1342 Hruso, 1378 Hrwssow, 1388 Hrussow, Horaso, 1482 Hrwso, 1500 Rwsso, 1514 Rwso, 1773 Hrussó, Hrussowo, 1774 Hrusso, 1786 Hruscho, 1808 Hrusó, Hrussowé, 1863 Hrusó, 1873 – 88 Hrussó, 1892 – 1913 Magasmajtény, 1920 Hrušov, Hrušovo, 1927 Hrušov. Patrila panstvu Bzovík, v 19. stor. časť obce Hussárovcom a časť Ostrihomskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom (charakteristické sú vínne pivnice vyhĺbené do tufov).

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (1762, opravený v 19. – 20. stor.).

Rozvíjajúci sa vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Od 1996 sa v Hrušove každoročne usporadúva prezentácia tradičnej ľudovej kultúry hontianskeho regiónu Hontianska paráda.

Text hesla

Hrušov — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v južnej časti Krupinskej planiny, 349 m n. m.; 837 obyvateľov (2019). Početné laznícke osídlenie.

Písomne doložená 1285 ako Huruso, 1321 Hursou, 1342 Hruso, 1378 Hrwssow, 1388 Hrussow, Horaso, 1482 Hrwso, 1500 Rwsso, 1514 Rwso, 1773 Hrussó, Hrussowo, 1774 Hrusso, 1786 Hruscho, 1808 Hrusó, Hrussowé, 1863 Hrusó, 1873 – 88 Hrussó, 1892 – 1913 Magasmajtény, 1920 Hrušov, Hrušovo, 1927 Hrušov. Patrila panstvu Bzovík, v 19. stor. časť obce Hussárovcom a časť Ostrihomskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom (charakteristické sú vínne pivnice vyhĺbené do tufov).

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (1762, opravený v 19. – 20. stor.).

Rozvíjajúci sa vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Od 1996 sa v Hrušove každoročne usporadúva prezentácia tradičnej ľudovej kultúry hontianskeho regiónu Hontianska paráda.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 26. februára 2020.

Hrušov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrusov