Hrubý Šúr

Text hesla

Hrubý Šúr, Hegysúr — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na nive Malého Dunaja, 124 m n. m.; 997 obyvateľov, 51,3 % slovenskej, 45,5 % maďarskej národnosti (2019). Ťažba štrku, pestovanie poľnohospodárskych plodín, zeleniny a ovocia. Cestné spojenie s okresným mestom Senec a so Šamorínom.

Písomne doložená 1245 ako Swr, 1399 Hegsur, 1773 Hegy-Suur, 1786 Hegyesch-Schur, 1808 Hegy-Súr, 1863 – 1913 Hegysúr, 1920 Heďšúr, 1927 – 38 Hrubý Šúr, Hegy-Súr, 1938 – 45 Hegysúr, 1945 – 48 Hrubý Šúr, Hegy-Súr, 1948 Hrubý Šúr.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V okolí ramená Malého Dunaja a lužné lesy.

Stavebné pamiatky: klasicistická Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1847).

Zverejnené v apríli 2010.

Hrubý Šúr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hruby-sur