Hrnčiarska Ves

Text hesla

Hrnčiarska Ves — obec v okrese Poltár v Banskobystrickom kraji v severovýchodnej časti Lučenskej kotliny na styku s Revúckou vrchovinou, 236 m n. m.; 962 obyvateľov (2019). Miestne časti: Maštinec, Pondelok, Veľká Suchá.

Obec vznikla 1964 zlúčením obcí Pondelok (písomne doložený 1515 ako Pondolek, 1516, 1680 Pondolek, 1773, 1786 Pongyelok, 1808 Pongyelok, Pondélek, 1863 – 1902 Pongyelok, 1907 – 13 Cserepes, 1920 – 64 Pondelok) a Veľká Suchá (1278 Zuha, 1287 Zuha, 1291 Zwha, 1325 Zuha, 1329 Zohnay, 1332, 1335 Zucha, 1384 Zenthgyerghzucha, 1677 Szucha, 1680 Nagy Szuha, 1773, 1786 Nagy-Szuha, 1808 Szuha, Suchá, 1863 – 1913 Nagyszuha, 1920 – 64 Veľká Suchá).

Jej názov je odvodený z bohatej hrnčiarskej tradície, 1769 vznikla v Pondelku manufaktúra na výrobu majolikového riadu a kachieľ. R. 1791 v Pondelku z iniciatívy M. Holka ml. vznikla Čitateľská spoločnosť (Societas lectoriae); významnú úlohu mala jej knižnica.

Archeologické nálezy z mladšej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: v časti Pondelok evanjelický a. v. kostol (1630, rozšírený 1695 – 97), v časti Veľká Suchá klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (1815) a Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1903).

V obci je plniareň minerálnych vôd (stolová voda Grácia, minerálna voda Maštinská).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 25. februára 2020.

Hrnčiarska Ves [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrnciarska-ves