Hrnčiarovce nad Parnou

Text hesla

Hrnčiarovce nad Parnou — obec v okrese Trnava v Trnavskom kraji na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Parná, 141 m n. m.; 2 274 obyvateľov (2019).

Obec písomne doložená 1267 ako Girinch, 1270 Gerencher, 1273 Guerencher, 1323 Gerencher, 1335 Gerenchar, 1347 Grenscher, 1376 Gerencher, 1535 Hrncžarowicych, 1773 Gerencsér, Hrnscharowetz, Hrnczarowcze, 1786 Gerencscher, Hrentschérowitz, Hrnčarowce, 1808 Gerencsér, Hrnčárowce, 1863 – 1913 Gerencsér, 1920 – 46 Hrnčiarovce, 1946 – 71, 1994 Hrnčiarovce nad Parnou.

Patrila mestu Trnava, ktorá tam v polovici 17. stor. zriadila mýtnu stanicu a 1558 aj poštovú stanicu (1731 presťahovaná do Trnavy). Počas protihabsburských povstaní obec viackrát zničená (1601 Bočkajovcami, 1619 Betlenovcami, 1704 Rákociovcami). V jej chotári sa 26. 12. 1704 odohrala bitka medzi cisárskymi vojskami a vojskom Františka II. Rákociho. R. 1971 – 94 súčasť Trnavy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovaním výrobkov zo slamy.

Archeologické sídliskové nálezy z neolitu, z laténskej a rímskej doby i z raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina (14. stor., pôvodne gotický, 1623 poškodený, 1692 obnovený).

Do katastra obce zasahujú chránené vtáčie územia Natury 2000 – Trnavské rybníky a Úľanská mokraď.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 24. februára 2020.

Hrnčiarovce nad Parnou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrnciarovce-nad-parnou