Hribar, Ivan

Popis ilustrácie

Ivana Koblica: Ivan Hribar, 1920 – 26, Mestské múzeum, Ľubľana

Text hesla

Hribar, Ivan, 19. 9. 1851 Trzin – 18. 4. 1941 Ľubľana — slovinský politik, diplomat a publicista. Koncom 19. stor. bol ako prívrženec tzv. novoslovanstva popredným činiteľom slovinského národného hnutia v rámci Rakúsko-Uhorska. R. 1896 – 1910 starosta Ľubľany (zaslúžil sa o jej rozvoj a modernizáciu), 1907 – 11 súčasne poslanec viedenskej ríšskej rady. R. 1919 – 21 bol prvým veľvyslancom Kráľovstva SHS v Československu. R. 1932 – 38 senátor Juhoslávie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hribar, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hribar-ivan