Hriadky

Text hesla

Hriadky — obec v okrese Trebišov v Košickom kraji v západnej časti Východoslovenskej nížiny, 109 m n. m.; 436 obyvateľov (2019). Archeologické sídliskové nálezy z neolitu, rímskej doby i z raného stredoveku.

Obec písomne doložená 1320 ako Gerenda Inferior, Superior, 1321 Guerenda, 1322, 1458, 1687, 1725 Gerenda, 1773, 1786 Gerenda, Hratky, 1808 Gerenda, Hrátky, Hrádky, 1863 – 1913 Gerenda, 1920 Hriadky.

R. 1601 súčasť panstva Trebišov, 1637 ju vlastnili Drugetovci, 1663 Bočkajovci. V 18. – 19. stor. tam mali majetky Barkóciovci, v 20. stor. Andrášiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 7. februára 2020.

Hriadky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hriadky