hrebienka

Text hesla

hrebienka, Cynosurus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Jednoročné alebo trváce trávy s priamymi steblami a jednostranným stiahnutým klasom, ktoré sú nazvané podľa plevice hrebienkového tvaru. Na Slovensku sa vyskytujú napr. druhy hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus), ktorý rastie na suchších lúkach a pasienkoch, a hrebienka ježatá (Cynosurus echinatus), ktorý pochádza z južnej Európy.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrebienka