hrebenárkovité

Text hesla

hrebenárkovité, Diprionidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), nadčeľaď piliarky (Tenthredinoidea). Samičky majú pílkovité a samčeky nápadné husto hrebeňovité tykadlá, larvy (pahúsenice) 8 párov panôžok. Významné škodce ihličnatých drevín, zakukľujú sa v tuhých zámotkoch v lesnej hrabanke alebo na kríkoch a stromoch.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebenárkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrebenarkovite