hrebenárka

Text hesla

hrebenárka, hovorovo hrebeňovka alebo hrebeňula — jednotný názov rodov Diprion, Gilpinia a Neodiprion z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), nadčeľaď piliarky (Tenthredinoidea), čeľaď hrebenárkovité. Samčeky majú hrebeňovité tykadlá (podľa toho názov). Patrí sem napr. 8 – 10 mm dlhý druh hrebenárka borovicová (Diprion pini), ktorej pahúsenice žijú na boroviciach; prvá generácia sa zakukľuje na konárikoch, druhá v opadanom ihličí (samičky znášajú vajíčka na ihlice borovíc, ktorými sa živia vyliahnuté larvy). Na smreku sa vyskytuje druh hrebenárka smreková (Gilpinia polytoma) tiež s dvoma generáciami ročne, na mladých kultúrach borovice môže škodiť 6 – 9 mm dlhý druh hrebenárka hrdzavá (Neodiprion sertifer), ktorý bol do Európy zavlečený zo Severnej Ameriky cez Beringov prieliv a Áziu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebenárka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrebenarka