hrdziak

Text hesla

hrdziak, Clethrionomys — rod z triedy cicavce (Mammalia), rad hlodavce (Rodentia). Patrí sem sedem drobných druhov vyskytujúcich sa na severnej pologuli, napr. hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus) so zavalitým telom s hrdzavým chrbtom a so sivožltým bruchom, ktorý žije na väčšine územia Európy v podzemných norách; živí sa rastlinnou potravou, pri premnožení môže spôsobiť škody v lesnom hospodárstve (sám je dôležitou zložkou potravy mnohých lesných predátorov). Je rezervoárom pôvodcov mnohých ochorení, napr. kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy, leptospiróz a i.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrdziak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrdziak