hrdlovčekovité

Text hesla

hrdlovčekovité, Olpidiopsidaceae — čeľaď riasoviek. Mikroskopické huby parazitujúce na riasach, hubách vyskytujúcich sa vo vode (napr. z triedy bunkovky) a na malých vodných živočíchoch. Patrí sem napr. druh Pleocystidium parasiticum (synonymum Olpidiopsis fibrillosa).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Hrdlovčekovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrdlovcekovite