Hrdlička, Karol

Text hesla

Hrdlička, Karol, 3. 12. 1837 Nitrianska Streda, okres Topoľčany – 27. 7. 1908 Nadlak, Rumunsko — slovenský náboženský spisovateľ, prekladateľ, evanjelický kňaz, otec Ľ. J. Hrdličku. Pôsobil ako kaplán v Kostolnom a Békešskej Čabe (Maďarsko) i ako farár v Békešskej Čabe-Viniciach (dnes mestská časť Békešskej Čaby) a od 1870 v Nadlaku (Rumunsko). Na Dolnej zemi rozvíjal národnouvedomovaciu a osvetovú činnosť, písal cirkevno-náboženskú literatúru a prispieval do slovenských novín a časopisov. Anonymne vydal zbierku poézie Falošní svätí alebo nákaza nazarenská a horké pilulky proti nej (1886), do slovenčiny preložil poéziu S. Petőfiho (Šándora Petőfiho Spisy básnické, 1890) a i.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrdlička, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrdlicka-karol