hranostaj

Text hesla

hranostaj — zjednodušený názov druhu lasica hranostaj (Mustela erminea).

Text hesla

hranostaj — zjednodušený názov druhu lasica hranostaj (Mustela erminea).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hranostaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hranostaj