hraničná situácia

Text hesla

hraničná situácia — stav, v ktorom človek čelí utrpeniu, smrti, bolesti, krajnej úzkosti, vine ap. a prežívaním ktorej môže dospieť k autentickému životu. Pojem hraničná situácia (nem. Grenzsituation) zaviedol do filozofie nemecký existencialista K. Jaspers. Pri prežívaní hraničnej situácie človek nevystačí s bežným racionálnym poznaním, vyžaduje si totiž zásadnú zmenu postoja a spôsobu myslenia. Podľa Jaspersa sa v hraničnej situácii realizuje existencia, t. j. autentický základ ľudského bytia, empiricky neprístupná dimenzia človeka.

Text hesla

hraničná situácia — stav, v ktorom človek čelí utrpeniu, smrti, bolesti, krajnej úzkosti, vine ap. a prežívaním ktorej môže dospieť k autentickému životu. Pojem hraničná situácia (nem. Grenzsituation) zaviedol do filozofie nemecký existencialista K. Jaspers. Pri prežívaní hraničnej situácie človek nevystačí s bežným racionálnym poznaním, vyžaduje si totiž zásadnú zmenu postoja a spôsobu myslenia. Podľa Jaspersa sa v hraničnej situácii realizuje existencia, t. j. autentický základ ľudského bytia, empiricky neprístupná dimenzia človeka.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hraničná situácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hranicna-situacia