Hrádok

Text hesla

Hrádok — geomorfologický oddiel v severovýchodnej časti celku Revúcka vrchovina medzi Stolickými vrchmi, Slovenským krasom a Rožňavskou kotlinou, 240 – 810 m n. m. Budovaný kryštalickými vápencami (miestami premenenými na siderity), fylitmi a pieskovcami.

V kryštalických vápencoch sa nachádza národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa. Väčšina územia je odlesnená a poľnohospodársky využívaná. Lesné porasty tvoria dubiny a bučiny.

Text hesla

Hrádok — geomorfologický oddiel v severovýchodnej časti celku Revúcka vrchovina medzi Stolickými vrchmi, Slovenským krasom a Rožňavskou kotlinou, 240 – 810 m n. m. Budovaný kryštalickými vápencami (miestami premenenými na siderity), fylitmi a pieskovcami.

V kryštalických vápencoch sa nachádza národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa. Väčšina územia je odlesnená a poľnohospodársky využívaná. Lesné porasty tvoria dubiny a bučiny.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrádok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hradok