hrada

Text hesla

hrada

1. drevený trám; vodorovný nosný prvok stropnej konštrukcie ukladaný rovnobežne s kratšími stenami miestnosti. Niekedy sú hrady podporované hlavnou hradou (hlavným trámom, mešternicou, mešterendou) ukladanou v pozdĺžnej osi miestnosti;

2. vymedzená časť obrobenej pôdy, záhon.

Text hesla

hrada

1. drevený trám; vodorovný nosný prvok stropnej konštrukcie ukladaný rovnobežne s kratšími stenami miestnosti. Niekedy sú hrady podporované hlavnou hradou (hlavným trámom, mešternicou, mešterendou) ukladanou v pozdĺžnej osi miestnosti;

2. vymedzená časť obrobenej pôdy, záhon.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hrada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrada