Hrabušice

Text hesla

Hrabušice — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji na rozhraní Hornádskej kotliny a Slovenského raja, 542 m n. m.; 2 512 obyvateľov (2019).

Obec písomne doložená 1260 ako Capost, 1264 Harabisa, 1279 (villa) Compositi, 1284 Capusdorf, 1307 Kabuzdorf, 1317 Compositi, 1318 Koboz, 1328 Kabisdorf, 1440 Kaposztafalva, 1773 Kaposztafalu, Kalbsdorf, Hrabussicze, 1786 Kaposztafalwa, Kapsdorf, Harbussice, 1808 Káposztafalva, Kabsdorf, Kapsdorf, Hrabussice, 1863 – 1902 Káposztafalu, 1907 – 13 Káposztafalva, 1920 Hrabošice, Hrabušice, 1927 Hrabušice.

Patrila do Spoločenstva spišských Sasov, 1465 sa stala majetkom Spišského hradu. Vyvíjala sa ako trhové poddanské mestečko, 1582 a 1638 dostala jarmočné právo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom, v obci bol mlyn a píla, varilo sa pivo, v 19. stor. boli v prevádzke hámre a vysoká pec.

Archeologické stopy osídlenia z paleolitu, neolitu, bronzovej a laténskej doby a raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: pôvodne neskororománsky rímskokatolícky farský Kostol sv. Vavrinca (polovica 13. stor., sakristia z konca 13. stor., presbytérium zo začiatku 15. stor., koncom 18. stor. prestavaný) s neskorogotickým hlavným Oltárom sv. Vavrinca z dielne Majstra Pavla z Levoče (1510 – 15); pôvodne renesančná katolícka fara (17. stor., v 1. polovici 18. stor. zbarokizovaná); na Zelenej hore zvyšky základov a hradieb stredovekého Marcelovho hradu (doložený 1250, 1453 sa ho zmocnili bratríci, po ich odchode 1462 obyvateľmi Levoče zbúraný).

Turistické stredisko v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 5. februára 2020.

Hrabušice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrabusice