hrabošík

Text hesla

hrabošík, Pitymys, hrabáč — rod z triedy cicavce (Mammalia), rad hlodavce (Rodentia), čeľaď hrabošovité (Arvicolidae). Drobné zemné hlodavce žijúce v norách najmä v paleoarktise a v neoarktickej oblasti. Majú hustú srsť, drobné uši aj oči a krátke nohy. Patrí sem okolo 20 druhov, na území Slovenska sa vyskytujú hrabošík podzemný (Pitymys subterraneus) a hrabošík tatranský (Pitymys tatricus) objavený 1952 v Tatrách, opísaný ako nový druh z vysokohorského a subalpínskeho pásma Karpát.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrabošík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrabosik