hovorový obvod

Text hesla

hovorový obvod — funkčná časť telefónneho prístroja slúžiaca na pripojenie a prispôsobenie elektroakustických meničov (mikrofónovej a slúchadlovej vložky) k telefónnemu účastníckemu vedeniu a na obmedzenie miestnej väzby v telefónnom prístroji, prípadne na galvanické oddelenie jeho obvodov. Hovorový obvod moderných telefónnych prístrojov má automatickú reguláciu úrovne hovorového signálu a riadi ju tak, aby akustický výkon slúchadla bol približne rovnaký aj pri veľkom kolísaní úrovne prichádzajúceho hovorového signálu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hovorový obvod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hovorovy-obvod