Hostinský-Kellner, Peter

Text hesla

Hostinský-Kellner, Peter → Kellner-Hostinský, Peter

Text hesla

Hostinský-Kellner, Peter → Kellner-Hostinský, Peter

Zverejnené v apríli 2010.

súvisiace heslá

citácia

Hostinský-Kellner, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hostinsky-kellner-peter