Hospodárska komisia OSN pre Áziu a Ďaleký východ

Text hesla

Hospodárska komisia OSN pre Áziu a Ďaleký východ, angl. United Nations Economic Commision for Asia and the Far East, ECAFE — bývalá regionálna komisia Hospodárskej a sociálnej rady OSN zriadená 1947 na pomoc pri povojnovej hospodárskej obnove. Pôvodné sídlo v Šanghaji (Čína), od 1949 v Bangkoku (Thajsko), 1974 zreorganizovaná a premenovaná na Hospodársku a sociálnu komisiu OSN pre Áziu a Tichomorie. ECAFE založila napr. Ázijskú rozvojovú banku.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárska komisia OSN pre Áziu a Ďaleký východ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarska-komisia-osn-pre-aziu-daleky-vychod