hospodárska geografia

Text hesla

hospodárska geografia — starší, v súčasnosti už takmer nepoužívaný názov ekonomickej geografie.

Text hesla

hospodárska geografia — starší, v súčasnosti už takmer nepoužívaný názov ekonomickej geografie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárska geografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarska-geografia