hospodárenie

Text hesla

hospodárenieekon. súhrn činností súvisiacich s procesmi spotreby výrobných zdrojov v reprodukčnom procese a orientujúcich sa na racionálne využitie týchto zdrojov. Úroveň hospodárenia sa zvyčajne meria mernou spotrebou na jednu jednotku produkcie. Rozhodujúcim faktorom znižovania mernej spotreby v súčasnosti je rast inovačného dynamizmu, využívanie poznatkov vedy a techniky najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj využívanie nových druhov materiálov, ktoré zabezpečujú nižšiu mernú spotrebu i vyššiu kvalitu produkcie a služieb.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarenie