hospic

Text hesla

hospic [lat.] — pôvodne útulok pre pocestných pútnikov, často súčasť kláštora; hostinec pri významných pútnických trasách, v súčasnosti sociálno-zdravotné zariadenie zvyčajne charitatívnej povahy, špecializované na doopatrovanie nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich (→ paliatívna starostlivosť).

Zverejnené v apríli 2010.

Hospic [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospic