Horváth, Pavol

Text hesla

Horváth [-vát], Pavol, 14. 9. 1944 Vlčkovce, okr. Trnava — slovenský informatik. R. 1967 – 2002 pôsobil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU), súčasne od 1978 riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky EF SVŠT (dnes Centrum výpočtovej techniky STU), od 2003 pôsobí v Ústave počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, 1985 – 90 prorektor SVŠT; 1997 profesor. Venuje sa najmä technickým prostriedkom počítačových systémov, komunikácii človeka s počítačom, dátovým sieťam, bezpečnosti prístupu v dátových sieťach a informačným systémom. Od 1991 sa spolupodieľal na tvorbe Slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Spoluautor viacerých kníh, napr. Vedecký náučný slovník – Kybernetické systémy (1987) a Periférne zariadenia (s M. Linhartom, 1991), autor 11 vysokoškolských učebných textov, napr. Využitie výpočtovej techniky v školstve (1984), Prídavné zariadenia (1986), Periférne zariadenia číslicových počítačov (1991) a Dátové siete, ako aj viacerých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. R. 1999 – 2004 podpredseda predstavenstva Asociácie poskytovateľov internetu (API) na Slovensku, od 2004 Združenia pre správu národnej domény SR, od 1998 zástupca SR v európskej organizácii koordinujúcej využívanie akademických a industriálnych počítačových sietí ENPG (European Network Policy Group). Za vedeckú a pedagogickú činnosť získal viacero ocenení.

Zverejnené v apríli 2010.

Horváth, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horvath-pavol