Horský, Dionýz

Text hesla

Horský, Dionýz, 6. 1. 1928 Spišská Nová Ves – 13. 6. 1998 Zvolen — slovenský drevársky inžinier. R. 1953 – 98 pôsobil na Drevárskej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (dnes TU) vo Zvolene; 1988 DrSc., 1989 profesor. Zaoberal sa najmä hydrotermickou úpravou a ochranou dreva pri realizovaní progresívnych sušiarenských režimov, ochranou stavieb z dreva, historických budov a pamiatok ľudovej architektúry pred fytopatologickými hubami, ako aj novými technológiami impregnácie dreva v drevopriemysle; spoluautor patentu na kaskádový dvojcyklický impregnačný spôsob tlakovej impregnácie dreva s ľubovoľnou začiatočnou vlhkosťou vodnými roztokmi ochranných látok. Spoluautor vysokoškolských učebných textov Hydrotermická úprava a ochrana dreva (časť Ochrana dreva, 1987).

Zverejnené v apríli 2010.

Horský, Dionýz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horsky-dionyz