Horologion

Text hesla

Horologion

1. → Veža vetrov;

2. liturgická kniha používaná v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi pri bohoslužbe → hodiniek. Na Slovensku sa používa jej cirkevnoslovanský názov Časoslov.

Zverejnené v apríli 2010.

Horologion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horologion