horodłianska únia

Text hesla

horodłianska únia — zmluva uzatvorená 2. 10. 1413 v Horodłe (dnes obec v Poľsku na brehu Buhu v blízkosti hranice s Ukrajinou) medzi litovským veľkokniežaťom Vitoldom a poľským kráľom Vladislavom II. Jagiełłom, na základe ktorej prijal Vitold poľskú zvrchovanosť; → poľsko-litovská únia.

Zverejnené v apríli 2010.

Horodłianska únia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horodlianska-unia