Horný, Jozef

Text hesla

Horný, Jozef, 1. 2. 1902 Velké Pavlovice, okres Břeclav, ČR – 28. 9. 1968 Bratislava — slovenský stavebný inžinier. R. 1931 – 47 pracoval v okresných úradoch v Leviciach a Rimavskej Sobote, 1947 – 51 na Povereníctve techniky v Bratislave, 1951 – 52 riaditeľ Ústavu stavebných hmôt a konštrukcií, 1952 – 68 pôsobil na SVŠT v Bratislave (zakladateľ a 1953 – 58 dekan Fakulty ekonomického inžinierstva), 1958 – 61 prorektor SVŠT; 1953 prof. Projektoval a riadil výstavbu dopravných a pozemných stavieb, po 2. svetovej vojne viedol okresné rekonštrukčné práce cestnej a železničnej siete, neskôr sa zaoberal ekonomikou stavebníctva v podmienkach centrálne plánovaného hospodárstva.

Zverejnené v apríli 2010.

Horný, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horny-jozef