Horniaková, Lýdia

Text hesla

Horniaková, Lýdia, 30. 10. 1931 Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom — slovenská stavebná inžinierka. R. 1957 – 60 pôsobila v rôznych stavebných organizáciách, 1960 – 91 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, 1996 – 2002 na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach; 1979 prof. Zaoberala sa teóriou konštrukcií pozemných stavieb bytovej, občianskej, poľnohospodárskej a priemyselnej výstavby. Autorka a spoluautorka vyše 120 odborných a vedeckých prác a 11 skrípt. Vedúca autorského kolektívu učebnice Konštrukcie pozemných stavieb I (1988). Nositeľka viacerých ocenení.

Zverejnené v apríli 2010.

Horniaková, Lýdia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horniakova-lydia