Horné Semerovce

Text hesla

Horné Semerovce, Felsõszemeréd — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny, 132 m n. m.; 629 obyvateľov, 52,0 % slovenskej, 44,7 % maďarskej národnosti (2019). Vinohradníctvo. Stopy osídlenia zo stredoveku.

Obec písomne doložená 1276 ako Zemered, 1324, 1343 Scemered, 1402 Ffelseu Zemered, 1429 Felseu Zemered, 1451 Eghazaszemered, 1493 Fel Szemered, 1502 Felsew Zemered, 1511 Zemered Superior, 1773 Felső-Szemeréd, Ober-Semered, Horne Semerowce, 1786 Felschő-Semeréd, Horné Semerowce, 1808 Felső-Szemeréd, Horní Semerowce, 1863 – 1913 Felsőszemeréd, 1920 – 38 Horné Semerovce, 1938 – 45 Felsőszemeréd, 1945 – 48 Horné Semerovce, Felső-Szemeréd, 1948 Horné Semerovce.

Bola zemepanským majetkom, 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (pravdepodobne z 13. stor., 1458 neskorogoticky prestavaný, 1888 barokovo upravený a rozšírený, v 20. stor. upravený), ruiny pôvodného barokového kaštieľa (1763, prestavaný v 2. polovici 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. januára 2020.

Horné Semerovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-semerovce