Horné Saliby

Text hesla

Horné Saliby, Felsõszeli — obec v okrese Galanta v Trnavskom kraji v severnej časti Podunajskej roviny na Dudváhu, 115 m n. m.; 3 296 obyvateľov, 37,0% slovenskej, 56,6 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1237 – 40 ako Zele, 1237 – 1240 Zeli utraque, 1412 Zely, 1426 Zely, 1773 Felső-Szeli, Horne Saliby, 1786 Felschő-Selli, Horné Saliby, 1808 Felső-Szélly, Horní Saliby, 1863 – 1913 Felsőszeli, 1920 – 38 Horné Saliby, 1938 – 45 Felsőszeli, 1948 Horné Saliby.

Pôvodne patrila kláštoru v Pannonhalme, neskôr panstvu Šintava, od 1817 panstvu Čeklís a bola sídlom dištriktu tohto panstva. R. 1523 dostala výsadnú listinu, ale na mestečko sa nevyvinula. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologický nález ranostredovekého pohrebiska.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca diakona (postavený 1775 na starších základoch, obnovený v 1. polovici 19. stor.), neoklasicistický evanjelický a. v. kostol (2. polovica 19. stor.), klasicistická budova evanjelickej fary (1834).

Rekreačné stredisko s termálnym kúpaliskom a relaxačno-rehabilitačným centrom.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. januára 2020.

Horné Saliby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-saliby