Horné Peru

Text hesla

Horné Peru — historický názov územia v Južnej Amerike; v období španielskej kolonizačnej správy sa ním označovala oblasť zodpovedajúca približne dnešnej Bolívii.

Zverejnené v apríli 2010.

Horné Peru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-peru