Horné Otrokovce

Text hesla

Horné Otrokovce — obec v okrese Hlohovec v Trnavskom kraji na rozhraní Nitrianskej pahorkatiny a Považského Inovca, 208 m n. m.; 860 obyvateľov (2019). Stopy osídlenia z mladšieho paleolitu, neolitu, eneolitu i zo stredoveku.

Obec písomne doložená 1113 ako Adradic, 1156 Otroc, 1343 Atraky, Otroky, Atrak, 1389 Atrak, 1773 Felső-Attrak, Ober-Otrokowitz, Horne Otrokowcze, 1786 Felschő-Attrak, 1808 Felső-Attrak, Felső-Atrak, Horní Otrokowce, 1863 Felsőattrak, 1873 Felsőatrak, 1877 – 1907 Felsőattrak, 1913 Felsőatrak, 1920 Horné Otrokovce.

R. 1975 k nej boli pričlenené Tekolďany a od 1979 aj Horné Trhovište a Tepličky, ktoré sú od 1990 opäť samostatné obce. Patrila Zoborskému opátstvu, po 1388 viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Stavebné pamiatky: neoklasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (1882), kaštieľ s parkom (pôvodne barokovo-klasicistický z 2. polovice 18. stor., prestavaný v 19. – 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010.

Horné Otrokovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-otrokovce