Horné Orešany

Text hesla

Horné Orešany — obec v okrese Trnava v Trnavskom kraji na styku Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát na náplavovom kuželi potoka Parná, 200 m n. m.; 1 918 obyvateľov (2019). Vinohradníctvo; najsevernejšie miesto Malokarpatskej vínnej cesty. Stopy osídlenia z mladého paleolitu, eneolitu a laténskej doby.

Obec písomne doložená 1390 ako Villa Nucum Teutonicalis, 1398 Nemethdyos, 1773 Felső-Dios, Ober-Nuszdorff, Horne Oressany, 1786 Felschő-Diósch, Ober-Nussdorf, Horné Oressani, 1808 Felső-Diós, Német-Diós, Ober-Nussdorf, Horní Ořessany, 1863 – 1913 Felsődiós, 1920 Horné Orešany.

Vznikla na hraničnom priesmyku, ktorým prechádzala Česká cesta, v polovici 14. stor. tam prišli kolonisti z Nemecka, ktorí začali zakladať vinohrady, 1547 sa tam usadili habáni. Patrila panstvu Smolenice, od 1582 sa vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom, sústreďovala sa tam remeselná výroba (1776 doložený cech ševcov, 1823 mlynárov). R. 1663 spustošená Turkami. Od 17. stor. patrila časť majetkov zemianskym rodinám, vinice mešťanom z Trnavy. Koncom 18. stor. tam pracovala manufaktúra na výrobu oleja, vínneho octu a vínneho kameňa. R. 1872 bola postavená továreň na farby a laky.

Stavebné pamiatky: pôvodne neskorobarokový rímskokatolícky Kostol Panny Márie (1758 – 64, upravený v 2. polovici 19. stor.).

V katastri prírodná rezervácia Lošonský háj (vyhlásená 1984, rozloha 24,3 ha) zameraná na ochranu lesných spoločenstiev, na potoku Parná umelá vodná nádrž (objem 3,50 mil. m3, zatopená plocha 0,5 km2) slúžiaca ako zdroj závlah a na chov kaprov.

Zverejnené v apríli 2010.

Horné Orešany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-oresany