Horná Streda

Text hesla

Horná Streda — obec v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji na nive Váhu v severnom výbežku Podunajskej roviny, 169 m n. m.; 1 370 obyvateľov (2019). Priemysel drevársky, kovoobrábací, potravinársky (výroba ovocných štiav, spracovanie hydiny). Hydroelektráreň na Váhu. Stopy osídlenia z bronzovej a rímskej doby a z raného stredoveku.

Obec písomne doložená 1263 ako Zeredahel, Seredahel, Sceredahel, 1271, 1317 Zerdahel, 1321 Zeredahel, 1773 Streda, Szerdahely, Sträda, 1786 Serdahely, Streda, 1808 Szerdahely, Středa, 1863 – 1907 Vágszerdahely, 1913 Felsőszerdahely, 1920 Streda, 1927 – 48 Horná Streda nad Váhom, 1948 Horná Streda.

Spomína sa 1263, keď ju kráľ daroval kláštoru v Pannonhalme, od 17. stor. patrila trnavským jezuitom, od 1773 Ostrihomskému arcibiskupstvu, časť v 18. stor. Erdődiovcom. R. 1813 zničila celú obec povodeň. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: zrúcaniny kláštora a kostola jezuitov (17. stor.), rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (1728, postavený na mieste gotického kostola, úplne prestavaný a rozšírený 1924), barokový trojičný stĺp z 18. stor.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horná Streda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-streda