Horná Seč

Text hesla

Horná Seč, Felsőszecse — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji na ľavom brehu Hrona na Hronskej pahorkatine (severovýchodná časť Podunajskej nížiny), 158 m n. m.; 566 obyvateľov, 82,9 % slovenskej, 15,0 % maďarskej národnosti (2019). Výroba nábytku, ťažba štrkopieskov.

Obec písomne doložená 1355 ako Zedche et altera Zedche, 1773 Mala Secža, Kis-Szecse, 1786 Kisch-Secsche, 1808 Malá Seča, Kis-Szecse, 1863 – 1902 Kisszecse, 1907 – 13 Felsőszecse, 1920 Horná Seč, Horná Seča, 1927 – 38 Horná Seč, 1938 – 45 Felsőszecse, 1945 – 48 Horná Seč, Felső-Szecse, 1948 Horná Seč.

Vyvinula sa v chotári obce Seč doloženej 1310. Patrila zemanom zo Seče, od 1534 panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. R. 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: sídlisko z neolitu, mladšej a neskorej bronzovej doby, depot predmetov z bronzovej doby, nálezy z halštatskej a laténskej doby, ako aj z raného a neskorého stredoveku.

Stavebné pamiatky: neskorobarokový reformovaný tolerančný evanjelický kostol (1789, upravený 1891).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horná Seč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-sec