Horizont

Text hesla

Horizont — nezávislý mesačník založený 1972 ako emigrantský časopis vydávaný spoločnosťou Poľana v Zürichu. Redigovali ho I. Kružliak, J. Špetko a Ladislav Beňačka, zodpovedným redaktorom bol Ivan Fiala. Od 1980 mal prílohu Horizont mladých redigovanú Jánom Bernadičom. Od 1984 bol vydávaný Spoločnosťou priateľov Horizontu v Mníchove, v redakcii I. Kružliaka od 1990 vydávaný na Slovensku v Bratislave s administratívnym zastúpením vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Kanade a USA. Zanikol 1993.

Zverejnené v apríli 2010.

Horizont [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horizont