Hořice

Text hesla

Hořice — mesto v Česku v Královohradeckom kraji v okrese Jičín na okraji Jičínskej pahorkatiny; 8,6 tis. obyvateľov (2019). Priemysel potravinársky (výroba cukroviniek), textilný, strojársky. V okolí pieskovcové kameňolomy, z ktorých pochádza podstatná časť stavebného kameňa použitého pri stavbe Národného divadla v Prahe. Mesto so starou kamenárskou a sochárskou tradíciou. R. 1884 tam bola založená odborná škola na spracovanie kameňa, prvá v Rakúsko-Uhorsku.

Stavebné pamiatky: barokový Kostol narodenia Panny Márie (pôvodne gotický, novostavba 1741 – 44, podľa plánu K. I. Dientzenhofera), barokový kostol sv. Gotharda na vŕšku Gothard (prestavaný po požiari 1783), zámok (2. polovica 16. stor., upravený po 1749 a v 19. – 20. stor., na nádvorí zvyšky kamennej gotickej tvrdze zo 14. stor.), synagóga (1767, prestavaná v 2. polovici 19. stor., od 1956 modlitebňa zboru Cirkvi československej husitskej), neogotická radnica (1872), neorenesančná budova múzea (1877), neorenesančná budova sochárskej školy (1891) so sochami českých sochárov a staviteľov, Galéria plastík (založená 1908), ktorej súčasťou je galéria súčasného svetového sochárstva v prírode na úbočí vŕšku Gothard (diela z medzinárodných sochárskych sympózií).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. júla 2019.

Hořice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horice