Horemheb

Text hesla

Horemheb, aj Haremhab, ? – 1292 pred n. l. — egyptský panovník, posledný v 18. dynastii (asi od 1318/14 pred n. l.). Jeho rodičia nie sú známi. Počas vlády Amenhotepa IV. (Achnatona) začal kariéru ako vysoký dôstojník, stal sa vplyvnou osobnosťou na dvore a pôsobil v štátnej správe vo vysokých funkciách. Svoju nekráľovskú hrobku si dal vybudovať v Sakkáre, bola v nej pochovaná aj jeho prvá manželka. Jeho ďalšiu manželku Mutnedžemet niektorí bádatelia považujú za sestru kráľovnej Nefertiti (hlavná manželka Achnatona). Po nástupe faraóna Aja bol Horemheb najskôr spoluvládcom a po jeho smrti získal trón. S Horemhebovým menom je spojená reštaurácia a konsolidácia politických pomerov otrasených Achnatonovými reformami. Snažil sa o obnovu krajiny, kráľovské nariadenia sa týkali predovšetkým posilnenia štátnej správy a náboženskej oblasti, obnovy chrámov a tradičných kultov. Jeho stavebné aktivity možno doložiť v Mennoferi, Karnaku, Luxore a Núbii. Kráľovskú hrobku si dal vybudovať v Údolí kráľov (KV 57), v jej výzdobe sa po prvýkrát objavili posmrtné texty známe ako Kniha brán. V oblasti zahraničnej politiky Egypta sa v období Horemhebovej vlády začali intenzívnejšie prejavovať nepriateľské vzťahy s Chetitskou ríšou a pociťovať jej vplyv v sýrsko-palestínskej pohraničnej oblasti, ktorá tradične patrila pod vplyv Egypta.

Zverejnené v apríli 2010.

Horemheb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horemheb