Hordžedef

Text hesla

Hordžedef, okolo polovice 3. tisícročia pred n. l. — syn egyptského panovníka Chufua. Bol považovaný za mudrca. Pripisuje sa mu autorstvo literárnej pamiatky Hordžedefovo naučenie. Ako literárna postava vystupuje aj v poviedke zachovanej na papyruse Westcar. Jeho hrobka v podobe kamennej dvojmastaby sa nachádza na tzv. východnom poli mastáb v blízkosti Veľkej pyramídy v Gíze.

Zverejnené v apríli 2010.

Hordžedef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hordzedef