horda

Text hesla

horda [mongolsky], tur. ordu — pôvodne sídlo (staromongolsky ortu, novomongolsky ord), sídelná jurta vládcu (chána) turkických nomádskych kmeňov, od 13. stor. aj označenie konfederácie týchto kmeňov ako historickej formy štátneho útvaru a súčasť ich názvov (→ Zlatá horda, Biela horda, Nogajská horda a i.). Od 17. stor. slovo horda vo význame banda, tlupa prenikalo do európskych jazykov v súvislosti s nájazdmi Krymských Tatárov v Podolí a na Volyni v dnešnej Ukrajine.

Zverejnené v apríli 2010.

Horda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horda