horcovník

Text hesla

horcovník, Calathiana — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Jednoročné alebo trváce byliny s priamou byľou, 1 – 3 cm dlhými listami a s jedným terminálnym kvetom s terčovitou bliznou. Patria sem viaceré vzácne, ohrozené alebo chránené druhy, napr. horcovník jarný (Calathiana verna) s tmavoazúrovomodrými kvetmi. V starších systémoch bol horcovník zaraďovaný ako rod horec.

Popis ilustrácie

Horcovník jarný

Text hesla

horcovník, Calathiana — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Jednoročné alebo trváce byliny s priamou byľou, 1 – 3 cm dlhými listami a s jedným terminálnym kvetom s terčovitou bliznou. Patria sem viaceré vzácne, ohrozené alebo chránené druhy, napr. horcovník jarný (Calathiana verna) s tmavoazúrovomodrými kvetmi. V starších systémoch bol horcovník zaraďovaný ako rod horec.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Horcovník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcovnik