horcovka

Text hesla

horcovka, Comastoma — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Jednoročné, dvojročné alebo trváce byliny so stonkami rozkonárenými od bázy, v ústí s brvitou korunkou a až po bázu deleným kalichom. Patrí sem jediný slovenský druh, do 10 cm vysoká horcovka útla (Comastoma tenellum) s listami v prízemnej listovej ružici a so štvorpočetnými modrými až ružovými kvetmi, ktorý rastie na kamenistých vysokohorských holiach alebo na vápencoch Západných a Belianskych Tatier. Horcovka bola v starších systémoch nazývaná horec útly (Gentiana tenella).

Text hesla

horcovka, Comastoma — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Jednoročné, dvojročné alebo trváce byliny so stonkami rozkonárenými od bázy, v ústí s brvitou korunkou a až po bázu deleným kalichom. Patrí sem jediný slovenský druh, do 10 cm vysoká horcovka útla (Comastoma tenellum) s listami v prízemnej listovej ružici a so štvorpočetnými modrými až ružovými kvetmi, ktorý rastie na kamenistých vysokohorských holiach alebo na vápencoch Západných a Belianskych Tatier. Horcovka bola v starších systémoch nazývaná horec útly (Gentiana tenella).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Horcovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcovka