horčinka

Text hesla

horčinka, Polygala — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horčinkovité; podľa najnovších botanických systémov sem patria aj rody buxuštek (Chamaebuxus) a krušpánovec (Polygaloides). Trváce, málo rozkonárené rastliny s jednoduchými striedavými úzkokopijovitými celistvookrajovými listami a so súmernými modrými, fialovými, červenými, ružovými, žltými alebo bielymi kvetmi s rôznym počtom kvetných obalov, plod tobolka. Najpočetnejší rod čeľade približne s 550 druhmi, ktoré sa vyskytujú na rôznych kontinentoch (okrem Austrálie) od trópov až po mierne pásmo, napr. Polygala butyracea, ktorej olejnaté semená sa v Afrike používajú na výrobu stužených pokrmových tukov, horčinka alpská (Polygala chamaebuxus, v niektorých systémoch Polygaloides chamaebuxus alebo Chamaebuxus alpestris) s bielymi, žltými alebo červenými kvetmi či na Slovensku rastúce druhy horčinka horká (Polygala amara) s horkými listami, horčinka obyčajná (Polygala vulgaris) s modrými alebo s fialovými kvetmi a horčinka väčšia (Polygala major) s ružovočervenými alebo bielymi kvetmi s priemerom okolo 10 mm.

Text hesla

horčinka, Polygala — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horčinkovité; podľa najnovších botanických systémov sem patria aj rody buxuštek (Chamaebuxus) a krušpánovec (Polygaloides). Trváce, málo rozkonárené rastliny s jednoduchými striedavými úzkokopijovitými celistvookrajovými listami a so súmernými modrými, fialovými, červenými, ružovými, žltými alebo bielymi kvetmi s rôznym počtom kvetných obalov, plod tobolka. Najpočetnejší rod čeľade približne s 550 druhmi, ktoré sa vyskytujú na rôznych kontinentoch (okrem Austrálie) od trópov až po mierne pásmo, napr. Polygala butyracea, ktorej olejnaté semená sa v Afrike používajú na výrobu stužených pokrmových tukov, horčinka alpská (Polygala chamaebuxus, v niektorých systémoch Polygaloides chamaebuxus alebo Chamaebuxus alpestris) s bielymi, žltými alebo červenými kvetmi či na Slovensku rastúce druhy horčinka horká (Polygala amara) s horkými listami, horčinka obyčajná (Polygala vulgaris) s modrými alebo s fialovými kvetmi a horčinka väčšia (Polygala major) s ružovočervenými alebo bielymi kvetmi s priemerom okolo 10 mm.

Zverejnené v apríli 2010.

Horčinka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcinka