horčíkovec hadincovitý

Text hesla

horčíkovec hadincovitý, Helminthotheca echioides, helmintia hadincovitá — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Pravdepodobne trvalo zdomácnená jednoročná alebo trváca rastlina so vzpriamenou byľou, s úzkokopijovitými listami s typickými kotvičkovitými chlpmi (trichómami) a so žltými kvetmi usporiadanými do drobnejších úborov (bočné úbory sú dlhostopkaté), plod nažka s chocholcom, ktorá zvyčajne rastie na rôznych, človekom ovplyvnených lokalitách.

Text hesla

horčíkovec hadincovitý, Helminthotheca echioides, helmintia hadincovitá — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Pravdepodobne trvalo zdomácnená jednoročná alebo trváca rastlina so vzpriamenou byľou, s úzkokopijovitými listami s typickými kotvičkovitými chlpmi (trichómami) a so žltými kvetmi usporiadanými do drobnejších úborov (bočné úbory sú dlhostopkaté), plod nažka s chocholcom, ktorá zvyčajne rastie na rôznych, človekom ovplyvnených lokalitách.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

citácia

Horčíkovec hadincovitý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcikovec-hadincovity