horčík jastrabníkovitý

Text hesla

horčík jastrabníkovitý, Picris hieracioides — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Okolo 100 cm vysoká dvojročná alebo trváca rastlina s kotvičkovitými chlpmi na byli, s podlhovastými až kopijovitými celistvookrajovými alebo zúbkatými listami usporiadanými v prízemnej ružici a striedavo na byli a so žltými kvetmi s krátkostopkatými bočnými úbormi, plod nažka s chocholcom. Na Slovensku sa vyskytuje v dvoch poddruhoch: horčík jastrabníkovitý pravý (Picris hieracioides subspecies hieracioides) s menšími kvetmi, ktorý rastie na ruderálnych stanovištiach teplejších oblastí, a horčík jastrabníkovitý veľkoúborový (Picris hieracioides subspecies umbellata) s väčšími kvetmi, ktorý rastie v horských oblastiach.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Horčík jastrabníkovitý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcik-jastrabnikovity