horček

Text hesla

horček, Gentianella — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Dvojročné, zriedka jednoročné byliny s jednoduchou alebo s rozkonárenou stonkou s dolnými listami v prízemných ružiciach, byľové listy majú oddialené, horné sediace a so štvor- alebo päťpočetnými ružovými, bielymi alebo fialovými svietnikovitými kvetmi, ktoré sú usporiadané v strapcových súkvetiach v pazuchách listov. Poloparazity. Patria sem napr. druhy horček žltkastý (Gentianella lutescens) a horček horký (Gentianella amarella). V starších systémoch bol horček zaraďovaný ako rod horec.

Zverejnené v apríli 2010.

Horček [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcek