Horažďovice

Text hesla

Horažďovice — mesto v Česku v Plzenskom kraji v okrese Klatovy v Blatenskej pahorkatine na rieke Otava; 5,3 tis. obyvateľov (2019). Priemysel textilný, stavebných materiálov, nábytkársky, potravinársky, výroba športových potrieb (hokejky). Mesto leží na ceste 1. triedy spájajúcej Klatovy a Strakonice a na hlavnej železničnej trati Praha – České Budějovice, železničnou traťou regionálneho významu spojené s Domažlicami.

Pôvodne osada založená v blízkosti hradu Prácheň, písomne doložená 1251 ako Gorazdějovice, 1279 získala mestské práva, 1293 kráľovské mesto.

Stavebné pamiatky: zachované časti mestského opevnenia z konca 13. – začiatku 14. stor. s Pražskou bránou (aj Červená brána; 2. polovica 13. stor.) a Prachatickou bránou (aj Dolná brána; 13. stor.), barokový zámok (2. polovica 17. stor., na mieste pôvodného gotického hradu; dnes sídlo Mestského múzea), gotický farský Kostol sv. Petra a Pavla (1260 – 73, dokončený v 1. tretine 14. stor., barokovo upravený v 1. polovici 18. stor.), renesančný cintorínsky Kostol sv. Jána Krstiteľa (1598, upravený 1693), bývalý kláštor minoritov (začiatok 16. stor., prestavaný 1685 – 1706, upravovaný v 19. – 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 7. júla 2019.

Horažďovice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horazdovice