hoper

Text hesla

hoper [angl.] — samohybné plávajúce rýpadlo (bager) vybavené nákladným priestorom (násypkami) na vyťaženú zeminu. Pracuje spravidla ako sacie rýpadlo s jedným alebo s dvoma hĺbiacimi zariadeniami na bokoch. Vyťažená zemina sa výpustom na dne vysýpa do vody alebo sa pomocou čerpadiel prečerpáva na breh. Používa sa na bagrovanie plavebných kanálov vedúcich k prístavom, bazénov prístavov a i.

Zverejnené v apríli 2010.

Hoper [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoper